BE: +32 2 808 7493
NL: +31 88 001 1900

Beschermende kleding

Beschermende kleding

Allround bescherming voor eenmalig gebruik

Beschermende kleding

Medline is ISO 13485-2012-gecertificeerd en produceert al ruim 40 jaar beschermende kleding.

Waarom kiezen ziekenhuizen en inkoopafdelingen voor Medline?

U zoekt kleding die comfortabel zit, maar ook uw personeel goed beschermt. Om die reden gebruiken we materialen die zowel zeer comfortabel, als beschermend zijn. Bij de productie van onze kleding gaan we uit van hoge kwaliteitsnormen.

EU-richtlijnen voor de classificatie van beschermende kleding

Richtlijn 93/42/EEG: van toepassing op medische hulpmiddelen en accessoires.
Een medisch hulpmiddel is elk instrument, toestel of apparaat, elke software of stof of elk ander artikel dat of die alleen of in combinatie wordt gebruikt, met inbegrip van de software die door de fabrikant speciaal is bestemd om te worden gebruikt voor diagnostische en/of therapeutische doeleinden en voor de goede werking ervan benodigd is, door de fabrikant bestemd om bij de mens te worden aangewend voor: Deze producten behoren tot Klasse I en zijn niet steriel, aangezien ze worden gebruikt om kruisbesmetting te beperken.

Richtlijn 89/686/EEG1 met betrekking tot PBM (Persoonlijke Beschermingsmiddelen).
De tekst bevat de voor het in de handel brengen en het vrij verkeer binnen de Gemeenschap geldende voorwaarden, alsmede de fundamentele veiligheidsvoorschriften waaraan beschermingsmiddelen moeten voldoen om de gezondheid van de gebruiker te beschermen en zijn veiligheid te waarborgen.


Kies het juiste materiaal:

Bekijk onze andere infectie preventie producten:

Deze producten zijn niet-steriele medische hulpmiddelen klasse I of Persoonlijke Beschermingsmiddelen. Neem contact op met Medline als u vragen heeft over de productclassificatie.

© 2014 Medline Industries, Inc. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, Inc.

Category Id: - Content Id: 60000046