BE: +32 2 808 7493
NL: +31 88 001 1900

Verklaring inzake Gegevensbescherming

Verklaring inzake gegevensbescherming voor medline.com/nl en bijbehorende subdomeinen


Medline.com/nl (en haar bijbehorende subdomeinen, hierna collectief genoemd "Medline-website") is de internetwebsite van:

Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

(als Europees Hoofdkantoor van Medline, hierna tevens aangeduid als „Het Bedrijf“).

Het Bedrijf neemt de bescherming van gegevens zeer serieus. Alles wordt in het werk gesteld om het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens zodanig te laten plaatsvinden dat dit volledig in overeenstemming is met de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming. Door gebruik te maken van, dan wel u te registeren op de Medline-website stemt u als gebruiker in met het hiernavolgende beleid inzake gegevensbescherming. Indien u niet instemt met de voorwaarden van dit beleid inzake gegevensbescherming, verzoeken wij u de website niet te gebruiken of om u niet te registreren.

Het bedrijf verzamelt persoonlijke gegevens van gebruikers op verschillende plaatsen op de Medline-website en haar subdomeinen, inclusief de Med-Pack-onlineservice. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verzameld en hoe ze door Medline worden gebruikt .

Algemeen
U hoeft zich niet te registreren of in te loggen om van de website gebruik te kunnen maken. U kunt echter uitsluitend toegang krijgen tot diensten die op deze website worden aangeboden, nadat u zich hebt geregistreerd of u bent ingelogd.

Op het moment dat u de website bezoekt, verzamelt de webserver van het Bedrijf algemene technische informatie die nodig is voor het gebruik van de site, met name over de software en hardware die u gebruikt, het IP-adres van uw computer, welke sites u bezoekt en het precieze tijdstip en de duur van uw bezoek. Deze gegevens worden opgeslagen zonder dat daarbij een persoonlijke verwijzing naar u plaatsvindt. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan enige gegevens die zijn opgeslagen voor registratiedoeleinden.

Gegevens verzamelen en gebruiken
Het Bedrijf maakt analyses van gebruikersgedrag op haar webpagina's. De uitkomsten worden gebruikt voor het continu verbeteren van de diensten die wij bieden. Alle analyses maken gebruik van gegevens onder pseudoniem, hetgeen betekent dat niets kan worden herleid naar een individuele gebruiker.

Gebruik van persoonlijke gegevens
Het Bedrijf zal uw persoonlijke gegevens niet doorgeven, verkopen of verhuren aan derden.Bij instemming zal het bedrijf u benaderen met nieuwe producten of diensten en op aanvraag kunnen er monsters van producten naar u verzonden worden. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt om u te voorzien van de gewenste producten of diensten. Uw persoonlijke gegevens worden zonder uw toestemming voor geen enkel ander doel gebruikt, tenzij dit wettelijk is voorgeschreven.De gebruiker kan voorts, bijv. in het kader van een uitgebreide registratie of via de contactvelden, aanvullende gegevens vrijwillig in formulieren ter beschikking stellen.

Het gebruik van cookies
De website maakt gebruik van cookies om het gebruik te ondersteunen en om additionele functionaliteit te bieden. Een cookie is een tekstbestand dat de webserver naar uw computer kopieert. Cookies kunnen niet worden gebruikt voor het uitvoeren van programma's op of voor het overbrengen van virussen naar uw computer. Een van de hoofddoeleinden van een cookie is om u te helpen bij het navigeren op de website en om te onthouden welke invoeren u daar hebt gedaan. Deze opgeslagen instellingen kunnen op die manier weer worden opgeroepen bij volgende bezoeken, zodat het voor u gemakkelijker is om uw gepersonaliseerde pagina's te gebruiken. U hebt altijd de mogelijkheid om cookies te accepteren of af te wijzen. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browserinstellingen echter zodanig wijzigen dat het gebruik van cookies overeenkomt met uw persoonlijke voorkeuren. Het afwijzen van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u niet volledig gebruik kunt maken van de interactieve functies van deze website. Dit zal in het bijzonder het geval zijn, wanneer toepassingen technisch afhankelijk zijn van het gebruik van cookies, waardoor deze buiten werking worden gesteld; in dat geval kan het noodzakelijk zijn dat een nieuwe cookie op uw computer wordt geplaatst.

Indien u het niet eens bent met het gebruik van cookies van deze website, kunt u de opslag en het gebruik van uw belangstellingen uitschakelen, of ervoor kiezen deze op een ander moment weer in te schakelen. Datzelfde principe is van toepassing om zogenaamde tracking cookies uit te schakelen. In dat geval wordt er een "uit-schakel-cookie" op uw computer geplaatst, zodat het anoniem verzamelen van gegevens wordt voorkomen. Als u op enig moment al uw cookies van uw computer verwijdert, dient u er wel rekening mee te houden dat u deze uitschakel-cookie ook kwijt bent, die dan weer opnieuw zal moeten worden geplaatst, indien nodig. Om cookies uit te schakelen kunt u gebruik maken van de algemene providerwebsite http://www.meine-cookies.org. Hier heeft u de mogelijkheid om cookies van een specifieke provider toe te staan of te weigeren - volg daarvoor gewoon de informatie en instructies.
Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de analyseservices van "Google Analytics". Dat is de webanalyseservice van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt "Cookies". Cookies zijn tekstbestandjes die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Ze maken de analyse van het gedrag van de gebruiker op deze website mogelijk. De door de Cookie gegenereerde informatie over het gedrag van de gebruiker op deze website (inclusief IP-adres) wordt overgedragen naar en opgeslagen op Google-servers in de Verenigde Staten. Google evalueert de overgedragen informatie over het gebruik van deze website en genereert rapporten over de activiteiten voor de website-eigenaar, teneinde extra aanverwante website- en internetservices aan de website-eigenaar aan te bieden. Google draagt de bovengenoemde informatie ook over aan derden, als dit wettelijk is vereist of als externe serviceproviders de voornoemde informatie-evaluatie uitvoeren. Google koppelt het IP-adres van de gebruiker niet aan andere gegevens die door Google zijn gegenereerd. Gebruikers kunnen de installatie van de Cookies voorkomen via de betreffende instellingen van hun browsers. Let erop dat dergelijke instellingen van invloed kunnen zijn op de beschikbaarheid van bepaalde websitefuncties. Het gebruik van deze website is gelijk aan de gebruikersovereenkomst voor de vermelde verzameling en evaluatie van informatie voor de voornoemde doelen.

De gebruiker kan deze overeenkomst voor de vaststelling en opslag van gegevens in de toekomst op enig moment via de volgende link herroepen [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. In het licht van de huidige discussie over analysehulpmiddelen met volledige IP-adressen willen we erop wijzen dat deze website Google Analytics met de volgende verbetering gebruikt: „_anonymizeIp()“ hetgeen verzekert dat het IP-adres van de gebruiker wordt geanonimiseerd. Nadere informatie hierover vindt u op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de resp. op http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en bescherming persoonsgegevens).

Men dient te bedenken dat identificeerbare persoonsgegevens die de gebruiker rechtstreeks in chats, forums of andere publieke communicatieprogramma’s achter laat, door andere personen verzameld en gebruikt kunnen worden.
Technische veiligheid

Het Bedrijf heeft zich tot doel gesteld om de privacy van iedere gebruiker te waarborgen. Het Bedrijf update daarvoor periodiek alle technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, teneinde de geleverde gegevens te beschermen. Deze maatregelen zijn ingevoerd om onbevoegde toegang, ongeoorloofd verwijderen of wijzingen, en het per ongeluk verloren gaan van gegevens zo goed mogelijk te voorkomen.
Beheer van uw persoonlijke gegevens

U hebt het recht om uw toestemming om uw persoonlijke gegevens op te slaan, op elk moment in te trekken, hetzij schriftelijk dan wel via e-mail. U hebt eveneens het recht om uw instemming in te trekken voor het door het Bedrijf verzamelen en opslaan van enige andere, niet verplichte, gegevens. Neem in dat geval a.u.b. contact op met:

Hoofdkantoor Europa

Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 26-3127200
Fax: +31 26-3127208
Fax: +31 26-3127209

Of stuur een e-mail naar: contactUs@medline.com

Indien u uw toestemming om gebruikersgegevens op te slaan en te verwerken intrekt, zal het Bedrijf niet meer in staat zijn om u te voorzien van bepaalde diensten, zoals deelname aan het Med-Pack-programma.
Recht op informatie

Op uw verzoek zal het bedrijf u informeren of en zo ja, welke persoonlijke gegevens over u of uw pseudoniem zijn opgeslagen. Indien door u aangegeven, zullen onjuiste gegevens door het bedrijf worden aangepast.
Wijzigingen van de verklaring inzake gegevensbescherming

Het Bedrijf behoudt zich als leverancier van de website het recht voor om de gebruikersvoorwaarden en deze verklaring inzake gegevensbescherming periodiek, naar eigen inzicht te herzien en/of te wijzigen. U bent er zelf verantwoordelijk voor om regelmatig op de website te controleren of er zich wijzigingen hebben voorgedaan in de gebruikersvoorwaarden, inclusief deze verklaring inzake gegevensbescherming, aangezien de wijzigingen van kracht worden vanaf het moment dat ze op de website zijn geplaatst. Door gebruik te blijven maken van de website geeft u daarmee aan dat u instemt met en gehouden bent aan de herziene/gewijzigde gebruikers-voorwaarden en/of verklaring inzake gegevensbescherming.
Contact

Neemt voor verdere vragen of navraag over gegevensverzameling contact op met:

Hoofdkantoor Europa
Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 26-3127200
Fax: +31 26-3127208
Fax: +31 26-3127209
Email: nl-customerservice@medline.com


Category Id: - Content Id: 59900033